OLVkapel1Bij de overgang van Eijkereind naar Pankenstraat staat op het driehoekig pleintje aan de linkerkant een kappelletje.
De Onze Lieve Vrouwe kapel. Deze, in 1934 gebouwde kapel, staat een beetje verscholen in het groen, maar heeft een bijzondere historie. Deze kapel is namelijk gebouwd door het Brabants Studentengilde. Ook het ontwerp, van de hand van Jos Bedaux, is bijzonder en afwijkend van de andere kapellen binnen onze gemeente.
Het rechthoekige kapelletje is een vakwerkbouw met vullingen van baksteen. De vakken zijn met diagonaal gemetselde sierbanden afgewerkt. Het zadeldak bevat aan de zijkanten
zg. holle knikken en is gedekt met rode tuile-du-Nordpannen. Dit dak steunt op rustiek donker gebeitste en bewerkte schoren.
Hierin is het jaartal 1934 en de naam O.L. Vrouw van Brabant gesneden. In 1957 werd er een stenen Mariabeeld in geplaatst dat een kopie was van het eerder aanwezige gipsen beeld. Het beeld van Maria met Kind is vervaardigd in het atelier van Marius Evers.

De waarde van het kapelletje wordt vooral bepaald door cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de Mariadevotie en de promotie ervan door het Brabants Studentengilde.
Verder heeft het architectuur- en kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van de architect Bedaux en het atelier van Marius Evers. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam.

Het Brabants Studenten Gilde werd in 1926 opgericht door Brabantse studenten die aan Nederlandse universiteiten studeerden. Na een moeilijke periode in de begin zeventiger jaren werd het gilde, in Wageningen, opnieuw opgericht in 1973. Deze studenten wilden verbonden blijven met Brabant, de provincie waarin ze geboren en getogen waren. Van oudsher organiseert het gilde, elk jaar, een zomerkamp in een Brabantse gemeente, om op die manier de verbondenheid met Brabant en haar bevolking te versterken. Het hoogtepunt van het kamp vormde het bouwen van een Mariakapelletje in het dorp waar ze gastvrij ontvangen werden. Zo werd dus in 1934 het kappelletje in Bergeijk gebouwd en bv in 1943 het Mariakapel in Eersel (op het pleintje tussen Kerkstraat en Dijk).
OLVkapel2Vele van deze kapelletjes sieren nog steeds het Brabantse landschap. Jos Bedaux was van 1933 tot het begin van de Tweede Wereldoorlog architect van de kapelletjes die tot dan eigenhandig door de studenten zelf werden gebouwd. Het laatste kapelletje bouwden de Gildebroeders in St. Michielsgestel in 1959.

Jos Bedaux was autodidact en leerde het vak vooral bij zijn vader, die aannemer was in Tilburg. Tijdens de crisis van de jaren dertig moet hij vroeg aan de slag en ontwerpt hij al in 1932 het klooster Ave Maria in Tilburg. Voor het Brabants Studenten Gilde ontwierp Bedaux vanaf 1933 tot in de jaren 50 een groot aantal kapelletjes in diverse aan de Delftse School verwante traditionalistische stijlen. Daarin ontwikkelde hij een eigen romantisch traditionalisme.

Werkgroep Cultuurhistorie Bergeijk