Hier vindt u informatie over de geschiedenis en de cultuurhistorie van Bergeijk en de omliggende kerkdorpen Riethoven, Westerhoven, Dommelen, Borkel en Schaft en Luyksgestel. Deze informatie is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Eicha en de Heemkundekring Bergeijk.

Bronnen die geraadpleegd kunnen worden zijn, o.a. oorkonden, cijnsboeken (jaarlijkse betalingen over percelen), schepenbankprotocollen (akten en handelingen van de schepenbank ofwel rechtbank). Ook vindt u informatie over archeologische opgravingen en over geschreven bronnen vanaf de 13de eeuw tot heden.