Van alle Brabantse Heemkundekringen (er zijn er zo’n 127 aangesloten bij de Stichting Brabants Heem met meer dan 33.000 leden) hoort Heemkundekring Bergeijk tot de erfgoedverenigingen met de laagste contributie. Voor slechts € 25,00 per jaar zijn ook alle mede-gezinsleden lid. Daarvoor ontvangt men 4 keer per jaar het kwartaalblad ‘De Keersopper’ en 4 keer per jaar de speciale ‘Nieuwsbrief’. Leden mogen gratis gebruik maken van de uitgebreide cultuur-historische bibliotheek en deelnemen aan de door het bestuur georganiseerde excursies en/of lezingen tegen een gering tarief. Elke dinsdagavond is men tijdens de inlooptijden (19:00 tot 21:00 uur) van harte welkom in de Heemkamer aan de Dr. Rauppstraat 35 (zij-ingang). Dan is er koffie/thee en volop gelegenheid om te overleggen en/of  actief iets met het Bergeijks erfgoed te doen. Vanzelfsprekend kan men er dan ook voor kiezen om met heemkundigen zomaar te buurten over actuele en/of gezamenlijke interesses. Een lidmaatschap kan tenslotte ook enkel een ondersteuning oftewel geringe sponsoring van een meer dan zinvolle doelstelling inhouden.
Onze erfgoedvereniging spreekt menigeen aan, ook jongeren c.q. dames zoals te zien is op de foto naast de ingang van onze Heemkamer (in de Muziekschool) en Logo.

organisatieDoelstelling
Bestuur
Beleidsplan
Werkgroepen
Heemkamer
In memoriam