De Keersopper
Het verenigingsorgaan ‘De Keersopper’ verschijnt 4 keer per jaar. De redactie bepaalt welke van de ontvangen artikelen worden opgenomen. De eindredacteur kijkt de teksten na en draagt ze over aan de vormgever. Daarna worden de benodigde exemplaren afgedrukt, bezorgd of verzonden.

Vruuger 3
Deze werkgroep houdt zich bezig met het bepalen van gewenste onderwerpen en het schrijven van de verhalen voor het derde deel uit de serie ‘Op zoek naar Vruuger’.

Genealogie
De werkgroep Genealogie inventariseert en archiveert ontvangen genealogische informatie.
Heeft u vragen over wie uw voorouders waren, dan helpt de werkgroep u waar mogelijk. Voor alle beschikbare informatie zie het item ‘Genealogie’.

Bibliotheekvorming
Een werkgroep die de boeken van Heemkundekring Bergeijk in een computerbestand opneemt. Alle boeken worden voorzien van een uniek nummer, zodat ze snel terug te vinden zijn via het overzicht onder het item ‘Bibliotheek’.

Bidprentjes
Een werkgroep die de gegevens van de prentjes in de database uitbreidt met een scan van het prentje. Daarnaast worden alle bidprentjes, die in het bezit zijn van de Heemkundekring, opgenomen in de database, zodat een totaaloverzicht ontstaat. Zie het item ‘Bidprentjes’.

Dialect
Deze werkgroep verdiept zich in het Bergeijks dialect. Wat zijn de kenmerken van dit dialect? Welke publicaties bestaan er in dit dialect? Zie de pagina ‘Dialect’

Staatnamen
Deze werkgroep verdiept zich in de betekenis van straatnamen van de gemeente Bergeijk.
Waar komen zij vandaan of wat is de achtergrond? De resultaten verschijnen te zijner tijd in publicaties in de Eyckelbergh en op deze website.

Zichtbaar erfgoed
Een werkgroep, die het nog bestaande erfgoed van Bergeijk onder de aandacht brengt van de inwoners van Bergeijk en andere belangstellenden en zo laat zien hoe rijk Bergeijk is.

Verdwenen erfgoed
Deze werkgroep verdiept zich in het afgebroken en daarmee verdwenen erfgoed.
Via informatieborden en publicaties wordt dit erfgoed onder de aandacht gebracht.

Cultuurhistorisch landschap
Een werkgroep die zich bezig houdt met zaken rond het Bergeijkse buitengebied.
Ze komt met adviezen en voorstellen ter verbetering en in stand houden van het landschap.

Exposities Hofkerk
Samen met de Kerkgroep St. Petrus 't Hof richt deze werkgroep ieder jaar tijdens de zomerse ‘Open Kerkdagen’ in de Hofkerk te Bergeijk een tentoonstelling in. Zie de pagina ‘Tentoonstelling’.