Tentoonstelling ‘van Gebedssnoer tot Rozenkrans’

gebedssnoer1‘Van Gebedssnoer tot Rozenkrans’ is een tentoonstelling in de Hofkerk te Bergeijk, samengesteld door onze Heemkundekring Bergeijk en de Kerkgroep van ’t Hof. Het is een tentoonstelling rondom gebedssnoeren uit verschillende tradities en hoe deze evolueerden tot wat we nog steeds kennen als ‘rozenkrans’.

De eerste snoeren met kralen komen voor in India, waar ze gebruikt werden om een vaste reeks gebeden te tellen. In de 8ste eeuw wordt het snoer met kralen door de Islam overgenomen, waarna kruisvaders in de 11de eeuw het naar Europa brachten. Monniken zien wel iets in dit snoer, het is een mooi middel om de telling bij te houden bij het dagelijks bidden van 50 ‘Onze Vaders’. Dit gebedssnoer krijgt dan ook snel de naam ‘Paternoster’ (Pater Noster = latijn voor Onze Vader). Rond 1400 komt het dagelijksgebedssnoer2 bidden van 50 keer Wees Gegroet in zwang. De kartuizermonnik Dominicus van Pruisen (1382–1461) voegt hier 50 korte zinnen over het leven van Jezus aan toe. Omstreeks 1450 wordt na elke 10 kralen voor het Wees Gegroet aan het snoer een grotere kraal voor het Onze Vader ingelast. Het duurt echter tot 1600 voordat de rozenkrans zijn huidige vorm krijgt. Op dat moment worden een kruis en 2 maal een kraal voor een Onze vader en 3 kralen voor het Wees Gegroet toegevoegd.

Luther is tegen het rozenkransgebed, maar tijdens de Contra Reformatie wordt het een krachtdadig middel om het katholieke geloof te propageren.

Menig opa en oma vertellen hun kleinkinderen nog graag over hun herinneringen aan de rozenkrans. Een gebedssnoer dat in hun tijd ter hand wordt genomen om bij allerlei gelegenheden te danken of om onheil af te wenden. Het verhaal over op je knieën op een kokosmat komt dan vaak voorbij.

De tentoonstelling is te zien van 24 juli tot en met 11 september 2022. Loop eens binnen na de mis of tijdens de Open Kerkdagen op de woensdagen 27 juli, 3,10,17,24 en 31 augustus en 11 september van 13.00 – 17.00 uur of maak telefonisch een afspraak via 06-21486325. De toegang is gratis.

Logo tentoonstelling nw2

Aanvullende gegevens