Met publicaties op lokaal historisch gebied in het periodiek ‘De Keersopper’, in de media, met eigen boeken (zie publicaties), het doen plaatsen van informatieborden en het houden van exposities wordt aan de weg getimmerd.

De Heemkundekring streeft naar het bewaren en/of veiligstellen van heemkundige goederen, voorwerpen, oudheidkundige gegevens en archieven.

Op haar website biedt zij informatie over de geschiedenis en de cultuurhistorie van Bergeijk met de kerkdorpen ’t Hof, ’t Loo, Weebosch, Riethoven, Westerhoven en Luyksgestel, o.a. over archeologische opgravingen en over geschreven bronnen vanaf de 13de eeuw tot in de 20-ste eeuw, zoals oorkonden, cijnsboeken (jaarlijkse betalingen over percelen), schepenbankprotocollen (akten en handelingen van de schepenbank ofwel rechtbank), informatie over genealogie en rondreizende handelaren (teuten) etc..

Heemkundige vrijwilligers zetten zich in bij het onderzoeken en bestuderen van geschiedenis, volksleven, landschapsontwikkeling, toponiemen. De diverse thema’s worden door werkgroepen behandeld; zie werkgroepen.

activiteitenAankondigingen
Beschouwingen