AVG
Vanaf 25 mei 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Alle organisaties (incl. verenigingen) die gegevens van personen bewaren hebben een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat ze zich aan de wet houden.
In dit kader delen we hierbij mede dat het secretariaat van Heemkundekring Bergeijk uitsluitend naam, adres, telefoonnummers en mailadres van onze leden registreert voor intern gebruik. Wij stellen deze gegevens niet beschikbaar aan derden.
In verband met de privacybescherming van personen wordt ieder lid verzocht geen persoonsgegevens van onze ledenlijst aan derden door te spelen.