Deze pagina laat zien hoe bijzonder het dorp Bergeijk in het verleden was (en nu nog is). Deze vijf bijzondere oorkonden bevestigen dat.

In 1285 sluit de hertog van Brabant een akkoord met de graaf van Loon over de rechtspraak in enkele grensplaatsen, waaronder Eykelberghe (Bergeijk). 

In 1323 draagt graaf Arnold het graafschap Loon over aan zijn zoon, waarbij hij een lijfrente voor zichzelf behoudt van renten en erfgoederen van een veertigtal dorpen, waaronder Eyckelberghe. Het graafschap Loon was ongeveer de huidige provincie Limburg in BelgiĆ« en de Haspengouw met Maaseik, Tongeren, Hasselt en Sint Truiden als belangrijkste steden. 

In 1326 laat een notaris aan de bisschopszetel van Reims de pastoor beloven dat hij zijn handen zal afhouden van alle tienden die de abdij van Tongerlo en het klooster van Postel hebben in zijn parochie van Eyckelberghe (Bergeijk), onder andere de tienden van Eyke. De tiende is het tiende deel van de opbrengst van het land dat moest worden opgebracht voor de kerk. 

In 1331 krijgen de Bergeijkenaren ('hominibus nostris villarum nostrarum de Eyck et de Westerhoven'), het gebruiksrecht van hun gemeint van de hertog van Brabant, een koekje van eigen deeg, zoals uit de toelichting op de oorkonde zal blijken. 

In 1451 erkent de ambtman van Luik dat hij bij Bergeijk onterecht een kar beladen met Engels laken in beslag heeft laten nemen. Deze laatste oorkonde was in 1826 nog aanwezig in een kast van het archief te Luik en is mogelijk verloren gegaan in recent (1944) oorlogsgeweld. De kar met Engels laken was waarschijnlijk op weg van de jaarmarkt te Antwerpen, waar hij was ingevoerd, naar steden in Duitsland, zoals Keulen. De Engelsen, die hiervoor alleen wol importeerden, waren nu concurrenten geworden van Vlaanderen met eindproducten zoals laken. 

Het is de bedoeling om geleidelijk aan, alle oorkonden die in de geschiedenis van Bergeijk een bijzondere rol hebben vervuld, via deze site, voor het publiek toegankelijk te maken. We geven steevast aan waar de oorkonden zich bevinden, in welke staat ze zijn, wie ze heeft gepubliceerd. Een transcriptie (is het overschrijven van de tekst zoals hij er staat) en een vertaling worden bijgevoegd, met, indien beschikbaar, een foto van het originele document. 

Daniƫl Vangheluwe