Knippenbergprijs10

Luchtkasteel en Wandelen bij de Keersop genomineerd voor de
Knippenbergprijs 2020.

 

Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs heeft dit jaar gekozen voor het thema ‘Groen Erfgoed’ en wil nu de Knippenbergpenning uitreiken aan het meest aansprekende, vernieuwende en publieksgerichte project waarin Groen Erfgoed centraal staat.

Heemkundekring Bergeijk heeft zich voor nominatie aangemeld met het Project ‘Luchtkasteel Bergeijk’ en ‘Wandelen bij de Keersop’.

Deze projecten zijn op initiatief van de Heemkundekring Bergeijk, in samenwerking met de gemeente Bergeijk, tot stand gekomen. De cultuurhistorie van een ca. 5 ha groot gebied in het beekdal van de Keersop wordt hiermee weer op de kaart gezet, met aan de ene kant het voormalige kasteel en watermolen en aan de andere kant het cultuurhistorische beekdallandschap van de Kempen. Naast cultuurhistorie is er ook een helofytenfilter, waar overtollig regenwater wordt gezuiverd door moerasplanten.

Op een ruim 24 ha groot gebied (grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer) zijn bestaande werkpaden met elkaar verbonden en nieuwe wandelpaden toegevoegd. Koeien van boeren uit de buurt grazen in de beemden. Daarnaast is er een uitkijktoren geplaatst van waaruit je overzicht hebt over het gebied. Her en der zijn borden geplaatst die wandelaars informeren over de omringende natuur en het cultuurhistorische landschap zoals als dat hier eeuwenlang heeft bestaan.

Voor meer informatie zie de website van Brabants Heem.

Knippenbergprijs1

Aanvullende gegevens