In het onlangs verschenen boekje over de gebroeders Jan en Hubert van Eyck (Jan en Hubert van Eyck geboren in Bergeijk) staat op p. 32, afbeelding nr. 9 een tekst met vertaling.

afbeelding9

Die moet enigszins gecorrigeerd worden. De inhoud luidt:

Marcilius de Zittart, filius quondam Henricus de Zittart, in absentia Iohannis Back, filii quondam Huberti Back, prebuit ad redimendum e iure proximitatis domum, aream et hereditates sitas in parochia de Bergeyck (doorgehaald: venditas) quas dictus Iohannes Back (doorgehaald: ab; vervangen door:) erga Arnoldum filiuma Simonis die Laet et Heilwigem eius uxoremb, filiamc dicti quondam Henrici de Zittart, acquisierat, ut dicebat, et supportavit Iacobo filio dicti quondam Huberti Back. Testes Lu et Beerwout. Datum XVI martii, quinta post Reminiscere.

Marcelis van Zittart, zoon van wijlen Hendrik van Zittart, toonde in afwezigheid van Jan Back (zijn klinkende penningen) om terug te kopen krachtens zijn naastingsrecht een huis, erf en percelen, gelegen in de parochie Bergeijk die Jan Back van Aart zoon van Simon de Laat en zijn vrouw Heilwig, dochter van wijlen Hendrik van Zittart, had verkregen, zoals hij zei, en droeg ze op aan Jacob zoon van wijlen Hubert Back. Getuigen Lu en Beerwout. Datum 16 maart, de donderdag na Reminiscere.

Marcelius van Zittard was een volle neef van de schilder Jan van Eyck, want de vader van Marcelius en de moeder van Jan van Eyck waren broer en zuster. Genoemde Heijlwich was een volle nicht van Jan van Eyck en zuster van Matrcelius. Het betrof hier dus een huis uit de erven Van Sittard.

Lucas van Dijck

Aanvullende gegevens