StadZM
 
‘Bergeijk, Stad zonder Muren’ is een boek dat de rijkdom van Bergeijk van heden en verleden in beeld brengt. 

Bergeijk is rijk, schatrijk.
Rijk aan verleden en rijk in het heden.
De rijkdom van het verleden begint al diep in de prehistorie. Hij is door schatgravers opgedolven en ligt nu te kijk in het Eicha Museum. Duizenden jaren oude gebruiksvoorwerpen die duidelijk maken hoe onze voorvaderen als jagers over de heide draafden, in plaggen hutten hun potje kookten en ten slotte onder grafheuvels begraven werden. Bergeijk was rijk in de middeleeuwen, toen er geboerd werd op de vruchtbare oevers van de Keersop en de met stalmest op smaak gebrachte zandgronden. Er waren water- en windmolens om het graan te malen. En er was een kasteel waarin het plaatselijke gezag zetelde. Dat kasteel is verdwenen maar zijn geschiedenis leeft voort.
Bergeijk kende in de middeleeuwen een bloeiend geloofsleven en had een voor zijn tijd imponerende kerk mét toren. De kerk kwam in vreemde handen en verloor haar toren maar bewaarde wel haar origineel en eerbiedwaardig voorkomen. Bergeijk lag er zo goed bij dat het de Hertog van Bourgondië, de roemruchte Karel de Stoute, behaagde het dorp tot stad te promoveren. Geschiedkundigen, archeologen en andere onderzoekers hebben verrassende feiten uit die tijd boven water gehaald.
Bergeijk was de plaats van waaruit Teuten hun weg naar verre landen vonden om daar hun koopwaar te slijten. Ondernemende en avontuurlijk aangelegde mannen, verenigd in compagnieën, die niet alleen over hun handel en wandel maar ook over hun goede zeden waakten.

Bergeijk is ook rijk in het heden, dankzij een vriendelijk klimaat waarin een rijk gevarieerd palet van culturele en andere verenigingen tot bloei komt. En waar op moderne leest geschoeide, vaak gedurfde ondernemingen aandacht en bewondering verdienen.
Daarnaast mag Bergeijk zich gelukkig prijzen dat het permanent in het goede gezelschap van een vijftal bloeiende kerkdorpen verkeert. Die hebben hun eigen geschiedenis en koesteren hun eigen karakter. Samen met Bergeijk vormen zij een veelkleurig mozaïek dat het samenleven aantrekkelijk maakt.
Over de rijkdom van Bergeijk zijn tal van publicaties verschenen. Wat ontbreekt is een boek dat het verhaal van heden en verleden in beeld brengt en wezenlijke verbanden legt. Dat boek is er nu. Een werkgroep van historici en heemkundigen heeft er meer dan een jaar lang aan gewerkt. Het resultaat is een doorwrochte en rijk geïllustreerde uitgave.