Volkscultuur

Onder ‘volkscultuur’ wordt verstaan alle collectieve, al dan niet traditionele uitingen van het gewone volksleven.
Dit volksleven is vaak ook gekend als het gebruik in het verleden en als locale identiteit.
Omdat elke generatie haar eigen keuzes maakt, is volkscultuur een dynamisch fenomeen.
Hieronder een aantal voorbeelden.

Klepperen
klepperenKlepperen is een Luyksgestelse traditie. Bij het klepperen gaan de jongens van Luyksgestel op vroege ochtenden vóór Pasen met hun houten kleppers langs de woonhuizen. Deze traditie is enig in de gehele omgeving en wordt nog steeds in ere gehouden door de jongens van de basisschool.
 
Spookverhalen
Al generaties lang vertelt men talrijke spookverhalen aan elkaar. P.N. Panken verzamelde deze volksverhalen en Johan Biemans heeft ze bewerkt en uitgegeven in het boek ‘Spokerijen in de Kempen’. Het boek is van illustraties voorzien door van Jan Radersma en is een uitgave van de Europese Bibliotheek Zaltbommel.
 
Paardenzegen
Sinds 1933 wordt op de Weebosch de jaarlijks rond 16 oktober de Sint Gerardus-bedevaart gehouden. Deze wordt op zondag na 16 oktober afgesloten met de zegening van paard en ruiter.
Al vroeg in de ochtend komen de ruiters, meestal met paard en wagen, aan in Weebosch voor de openluchtmis. Deze mis wordt gevolgd door de paardenzegening, waarbij het paard en de ruiter rijkelijk worden besprenkeld met wijwater.
paardenzegening
 
Sacrament processie
Daar waar een sacramentsprocessie in de meeste plaatsen tot het verleden behoort wordt in Luyksgestel deze traditie in ere gehouden. Nog ieder jaar trekt in juni de sacramentsprocessie. De dag waarop de processie plaats vindt wisselt elk jaar en wel op de eerste zondag na sacramentsdag.
De processie vertrekt direct na een heilige mis vanaf de Sint Martinuskerk, via de Kerkstraat en de Dorpsstraat waar een rustaltaar is voorzien. Vandaar vervolgt de stoet via de Kapellerweg naar de Kruiskapel waar het rustaltaar staat op de processieweide achter de kapel. Na de rust trekt de stoet verder om weer te eindigen in de Sint Martinuskerk.
 sacramentsprocessie combinatie
 Foto boven uit 2014, foto's beneden uit de oude doos