pinakelIn de gotiek wordt een pinakel bijna overal gebruikt. Dit ranke sierelement symboliseert mooi ‘het omhoog streven’ van deze bouwstijl. Eigenlijk is het niet meer dan een dun torentje, spits toelopend en rijk getooid met hogels. Het torentje is gekroond met een knop.

Bij de verlenging van de Hofkerk met twee traveeën in 1893 zijn verschillende gotische elementen toegevoegd. Een van deze elementen waren 15 natuurstenen pinakels op de topgevels boven de hoofdingang en van de noord- en zuidtransepten.
Bij de grote restauratie in de zeventiger jaren van vorige eeuw vond men dit gotisch element niet passen op de laatmiddeleeuwse topgevels van de transepten. Deze moesten het voortaan slechts doen met gemetselde bakstenen verhogingen.
De topgevel boven de ingang behield zijn pinakels omdat deze pasten bij de neogotische uitbreiding van de kerk in 1893.
Waar de 10 verwijderde pinakels bleven is niet bekend.

Eind september 2018 werd de heemkundekring getipt, dat een van de verwijderde pinakels was opgedoken. Begin oktober Pinakelbordwerd het loodzware gevaarte door vier heemkundigen teruggehaald naar Bergeijk.
Na afstemming met de gemeente is voor dit 125 jaar oude element van de Hofkerk een plaats gevonden op de historische begraafplaats. Onlangs is de pinakel door de gemeente op zijn definitieve gezet. Dit is  bij het betreden van de begraafplaats rechts van de toegangspoort.
Vanaf hier is de ‘grote’ pinakel gemakkelijk te vergelijken met het op het oog kleinere versies van de westgevel. Ook kan men van af hier de plaats zien waar hij vroeger kan hebben gestaan op de topgevel van het zuidtransept.

Begin april 2019 is een informatiebord geplaatst met de geschiedenis van dit cultuurhistorisch sierelement.

Theo Antonis