luchtkasteelOp initiatief van de Heemkundekring Bergeijk is de gemeente Bergeijk in 2013 gestart met de uitvoering van het project ‘Luchtkasteel’.
Het project had als doel het creëren van een wandelgebied tegen de zuidrand van het dorp in het beekdal van de Keersop in combinatie met het opnieuw in beeld brengen van de cultuurhistorie en het bevorderen van de biodiversiteit van het gebied. Die cultuurhistorie betreft behalve het voormalige kasteel van Bergeijk en de watermolen die daar dichtbij heeft gestaan, ook het herstel van het cultuurhistorische beekdallandschap zoals dat hier eeuwenlang, tot begin 20ste eeuw heeft bestaan.
in deze fase zijn gerealiseerd:

  • Een wandelpad over het terrein
  • Het zichtbaar maken van de plaats waar het kasteel van Bergeijk heeft gestaan.
  • Het plaatsen van informatieborden.
  • Het aanpassen van de beplanting aan het oorspronkelijke landschap.
  • Het aanleggen van drie weilandjes, waar vee kan grazen.

Dit project is opgevolgd door het project Beekwandelroute

Na een jarenlange studie van de historicus Dr. Lucas G.C.M. van Dijck is hij tot de conclusie gekomen dat de beroemde schilders Jan en Hubert van Eyck geboren zijn in Bergeijk en dat zij hebben gewoond in het voormalige kasteel, dat in dit gebied heeft gestaan. Lees verder >>luchtkasteel2