St Anna LooIn 1949 werd de school te Bergeijk ’t Loo opgesplitst in een aparte jongens- en meisjesschool. De jongens betrokken het bestaande schoolgebouw, dat St. Bernardusschool werd genoemd. De meisjes kregen les in de oude school uit 1904 naast de pastorie, maar er werd onmiddellijk begonnen met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe meisjesschool. Dit gebouw kwam in 1952 gereed en werd de St. Annaschool genoemd ter ere van de Franse zusters, die het onderwijs aan de meisjes verzorgden. St Anna was namelijk de patrones van deze zusters.
Bij de bouw in 1952 werd 1% van de bouwsom besteed aan een kunstopdracht. Het resultaat was een beeld van St. Anna.
In 1977 werd het schoolgebouw uitgebreid zodat de meisjesschool ook onderdak zou kunnen bieden aan de jongens van ’t Loo. Het beeld van St. Anna kreeg een plaats tegen de aan straat gelegen gevel van de nieuwe vleugel.
De jongens en de meisjes verhuisden in 2017 naar een nieuw gebouw en de naam St. Bernardusschool werd gewijzigd in Basisschool De Waterloop.
Eind 2018 werd begonnen met de sloop van het oude schoolgebouw. Enkele leden van de Heemkundekring ontfermden zich over het St. Annabeeld, zodat het van de ondergang gered kon worden. Het beeld werd van de gevel gehaald en veilig opgeborgen totdat er een nieuwe bestemming gevonden is.

Op de locatie van de basisschool werden intussen woningen gebouwd.
Op 7 juli 2023 kon het beeld, maar nu geheel opgeknapt, weer terug naar oude locatie, waar ze weer zicht heeft op iedereen die passeert.
Annabeeld nieuwe locatie