De contributie wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld.
De laatst vastgestelde contributie bedraagd:  € 25, -- per gezin / per jaar

Leden binnen de gmeente Bergeijk ontvangen vier keer per jaar het kwartaalblad ‘De Keersopper’ en de ‘Nieuwsbrief’. Deze worden gratis bezorgd door een van de leden. Leden die buiten de gemeente Bergeijk wonen kunnen kiezen uit een van de volgende opties:

  • Het ‘kwartaalblad’ en de ‘nieuwsbrief’ zelf ophalen in de Heemkamer.
  • In plaats van een gedrukte versie een digitale versie per email ontvangen
  • Een gedrukte versie van beiden toegezonden krijgen per post. Kiest men deze optie dan wordt een bijdrage in de portokosten gevraagd van €10,-- per jaar.