De contributie wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld.
Voor 2018 bedraagt de contributie € 20, -- per gezin.