De cijnsboeken van de hertog zijn in tweeërlei opzichten interessant. Wat betreft namen van personen zijn ze voor genealogen interessant. Wat te denken van de uitgebreide naam 'Aert Aert coommenaerts alias Aert Jan dries ceelen opt Loo' in cijnsboek ch142 (zie verder)? Soms worden ook de namen van de echtgenoot of van de kinderen vermeld.

Voor historici zijn de cijnsboeken van belang omdat we hiermee het grondbezit van de middeleeuwse grondheren kunnen reconstrueren. Dat kan aan de hand van de ligging die van de cijnspanden wordt aangegeven (meestal het gehucht). Soms kunnen we percelen aan de hand van een veldnaam ook plaatsen op de kaart van 1830. We maken dan gebruik van de uitgebreide verzameling van veldnamen voor Bergeijk die we in de loop van de tijd hebben verzameld en die gepubliceerd is in Bergeijk in Kaart (D. Vangheluwe, K. de Nooijer, R. Knaepen, J. Biemans, 'Bergeijk in Kaart', Bergeijk pp. 59-122.).

Een publicatie die gaat over de middeleeuwse grondheren is te vinden in: D. Vangheluwe, 1999, ‘Local communities in their landscape in the rent district of Eersel/Bergeyk (14th-16th centuries)’, in: F. Theuws, N. Roymans (red.), Land and Ancestors, Cultural Dynamics in the Urnfield period and the Middle Ages in the Southern Netherlands. Amsterdam University press, pp. 349-399.
  
Cijnsboek Hertog ch142 (1629-1650)
In de onderstaande documenten vindt u de transcriptie en een toelichting.