De cijnsboeken van Tongerlo zijn de opeenvolgende registers van dezelfde cijnzen die de abdij van Tongerlo al voor 1362 had te Bergeijk. De cijnsboeken van 1362, 1375 en 1430 worden opgevolgd door exemplaren van 1510 en 1530. Het cijnsboek van 1510 maakt onderdeel uit van de goederenlijst van de pachthoeve van Tongerlo te Bergeijk. Alle cijnsboeken kunnen hieronder geraadpleegd worden.
 
In onderstaande documenten vindt u de transcriptie met vertaling en een toelichting.

[ Tongerlo 1362-1430_transcriptie+vertaling ]
[ Tongerlo 1510_transcriptie ]
[ Tongerlo 1530_transcriptie ]
[ Tongerlo_toelichting ]

Daniƫl Vangheluwe