Er zijn twee cijnsboeken van het kapittel van Thorn bewaard gebleven, die hieronder geraadpleegd kunnen worden. Het oudste cijnsboek (verder aangeduid als CT1) is van het vrouwenklooster en van het Kapittel van Thorn, zoals het in de aanhef van het boek staat. Het werd in 1566 door Henrik Coxs, openbaar notaris bij de bisschop van Luik, naar waarheid overgeschreven van een vorig cijnsboek.

Het tweede cijnsboek (aangeduid als CT2) werd in 1735 door secretaris Frische 'getrocken uyt de oude registers, berustende in de archyve van het Hooghgaeffelijck Hooghweerdigh Capittel van Thorn ...'. Het gaat hier om dezelfde cijns in Bergeijk. Het kapittel van Thorn is nu de eigenaar en het vrouwenklooster wordt niet meer genoemd.

In onderstaande documenten vindt u de transcriptie en een toelichting.

[ Thorn_toelichting ]
 
thorn 1566 titelpagina verkleindTitelpagina Thorn 1566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thorn 1735 titelpagina verkleindTitelpagina Thorn 1735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniƫl Vangheluwe