Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventaris nummer 33
 
inv. 33 afb 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inv. 33 afb 02Toelichting:
Deze bundel bevat 96 folio’s en een los document: akten van transport van onroerend goed, maar ook akkoorden, geloften, geldleningen enz.. Het is een betrekkelijk dunne bundel die dan ook maar drie jaar bestrijkt.
Voor in de bundel bevindt zich een goed leesbaar register (zie foto hiernaast).
 
Het is zoals toen gebruikelijk in principe een register van personen op voornaam, maar letters zijn ook gebruikt om er zaken onder te schuiven. Zo vinden we b.v. Hendrick Jan Goossens onder de A van accoord en de 4 kinderen van Jan Willems onder de S van Scheijdinge ende deijlinge.
Wij hebben het register dan ook niet verder gedigitaliseerd omdat het veel gemakkelijker en effectiever is om rechtstreeks in de samenvattingen te speuren met zoekfuncties. In die samenvattingen worden veel meer personen genoemd dan in het register waar aktes vaak maar aan een persoon zijn gekoppeld.
 
[ klik voor een vergroting ]
 
 
De samenvattingen van de protocollen vindt u in onderstaand PDF-bestand.

[ Schepenbank Bergeijk 1676-1678 ]
 
Bij de samenvattingen is gebruik gemaakt van de volgende tekens en afkortingen:
 
c.u.          cum uxore: met echtgenote
f               folio, blad
lo             lopenzaat
n.w.z.o.   windrichtingen
r.             reengenoot of reengenoten
ro            roede
sp           spijntzaat
v/h          voorheen
vo           verso, achterkant van folio
vv           vervolg (doorlopende tekst)
wed.       weduwe / weduwnaar
x            getrouwd met
xx          hertrouwd met
 
Piet Aarts