Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventaris nummer 34

inv. 34 deelvergroting afb. 01 120416

Toelichting:
Deze bundel bevat 215 folio’s: akten van transport van onroerend goed, maar ook akkoorden, geloften, geldleningen enz.
Verder nog twee losse documenten: een kwitantie bij folio 192 ingevoegd en achterin een akte van “minnelijcke scheijdinge ende deijlinge” van Jan Peeters [Jan Peeter Daris, alias Lathouwer] waaruit blijkt dat toch niet alles ‘minnelijck’ is verlopen.

inv. 34 afb 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inv 34 deelvergroting afb 02 120416

De samenvattingen van de protocollen vindt u in onderstaand PDF-bestand.

[ Schepenbank Bergeijk 1678-1683 ]
 
 Bij de samenvattingen is gebruik gemaakt van de volgende tekens en afkortingen:
c.u.          cum uxore: met echtgenote
f               folio, blad
lo             lopenzaat
n.w.z.o.   windrichtingen
r.             reengenoot of reengenoten
ro            roede
sp           spijntzaat
v/h          voorheen
vo           verso, achterkant van folio
vv           vervolg (doorlopende tekst)
wed.       weduwe / weduwnaar
x            getrouwd met
xx          hertrouwd met
 
Piet Aarts